Obnova kapele Frančiška KsaverjaPomembni datumi

Dokumentacija

Restavratorskim delom na pot

Kulturni spomenik

Slika Vnebovzete

Frančiškov sklad


Kronologija obnove

December 2005:

Delavci Restavratorskega centra Slovenije so strokovno pregledali kapelo (stene, tlake, štukature, slike, oltarje ...) in izdelali obsežno dokumentacijo, pa podlagi katere so predvideli načrt obnove in stroške. V obnovo bo vključena poleg Frančiškove kapele tudi Langusova oljna slika Marije Vnebovzete s stranskega oltarja sv. Ane.

Po njihovih načrtih naj bi obnova trajala dve leti. Prvo leto bi potrebovali 41 milijonov SIT, prav toliko pa tudi prihodnje leto.

April 2006:

Ministrstvo za kulturo nas je službeno obvestilo, da je za obnovo Frančiškove kapele namenilo letos štiri milijone in pol, naslednje leto pa sedem milijonov in pol tolarjev. Odgovorili smo, da ta znesek ne zadostuje za celotno obnovo kapele.

Maj 2006:

V četrtek, 8. maja, sta bila p. Kokalj in ga. Iva Curk na sestanku z Restavratorskim centrom. Dogovorili smo se za začetek obnove. Začeli bomo z obnovo štukatur v kupoli kapele (omet tam že odpada!) in z obnovo oltarne podobe ter Langusove oltarne slike Marije Vnebovzete. Med tem bodo potekale nove raziskave o vlagi, ki ogroža oltar.

Junij 2006: V kapeli so postavili odre ...

Julij 2006:

V torek, 4. julija, so se predstavniki restavratorskega centra sestali z g. župnikom. Pregledali so vso dokumentacijo in podpisali pogodbo z Ministrstvom za kulturo. Pogodba je že na Ministrstvu. Z obnovitvenimi deli bodo začeli v sredini avgusta. Najprej bo obnovljena kupola, nato stene in potem vse slike, vključno z Langusovo Marijo Vnebovzeto. Med obnovo bodo slike odnesli v restavratorsko delavnico.

V ponedeljek, 24. julija, so strokovnjaki iz Restavratorskega centra sneli vseh sedem slik iz Frančiškove kapele in sliko Marije Vnebovzete z oltarja sv. Ane ter jih odnesli v svoje delavnice. Zdaj bodo lahko začeli z obnovo kupole in štukatur.

September 2006:

Pod kupolo so postavili oder. Skupina restavratorjev vsak dan po več ur opravlja obnovitvena dela v kupoli.

Oktober 2006:

Sklepi s sestanka g. župnika p. Jožeta Kokalja s predstavniki restavratorskega centra, 27. oktobra 2006:

Ministrstvo za kulturo se je s pogodbo zavezalo, da bo za obnovitvena dela v letošnjem letu namenilo 6.548.175 SIT. Za obnovo Langusove podobe Marije Vnebovzete (s prvega stranskega oltarja na levi) pa bo župnija Svetega Jakoba poravnala stroške v višini 4.385.833 SIT. Po pogodbi bodo restavratorska dela končana v velikonočnem času 2007.

December 2006:

V Restavratorskem centru so se lotili obnove slike Marije Vnebovzete, na kateri je podpis Mateja Langusa iz leta 1822. Pri tem pa so odkrili, da se pod Langusovo podobo skriva vsaj 80 let starejša poslikava, verjetno delo katerega od beneških umetnikov, ki so sodelovali pri in opremljanju cerkve.

Januar 2007:

15. januarja smo z Restavratorskim centrom podpisali pogodbo o obnovi podobe Marije Vnebovzete. Po pogodbi bo obnova končana do 31. marca 2007. Podobo bomo slovesno blagoslovili na veliki četrtek, ko se bodo pri svetih obredih predstavili tudi letošnji prvoobhajanci.

Ministrstvo za kulturo je potrdilo, da so za obnovo v letu 2007 odobrili 23.000 € (5.521.000 SIT).

Februar 2007:

Slika Marije Vnebovzete je znova presenetila restavratorje: ob začetku obnovitvenih del so ugotovili, da se na podobi, ki je vedno veljala za Langusovo, pod preslikavo z njegovim podpisom skriva starejši original. Seveda smo se spraševali, kdo je avtor tega. Zdaj so na originalu natanko pod Langusovim podpisom našli še en podpis - tudi ta je Langusov! Torej je avtor res Matej Langus, kot smo verjeli doslej.

Za obnovo slike smo s sredstvi iz Frančiškovega sklada plačali prvi obrok, ki je znašal 4530 €.

April 2007:

Obnova slike Marije Vnebovzete je bila končana konec marca, pred veliko nočjo je spet zasijala na svojem oltarju.
Konec aprila smo Restavratorskemu centru plačali drugi obrok, čaka nas še tretji. Hvala vsem novim darovalcem v Frančiškov sklad.

Maj 2007:

Obnova Langusove Vnebovzete je končana. Kakšno pa je finančno stanje obnove? Plačali smo že 10.790 €. V skladu je ostalo še 1.676 €. Za plačilo zadnjega obroka moramo zbrati še 4.572 €. Zahvaljujemo se darovalki, ki je v sklad za Marijino podobo darovala 200 €."

Junij 2007:

V kapelo Marije Vnebovzete smo ob obnovljeno Langusovo sliko postavili plakat, na katerem Restavratorski center v sliki in besedi predstavlja potek obnovitvenih del. Oglejte si zanimivi plakat in seveda sliko! Če se boste ob njej ustavili v molitvi, je bila obnova smiselna in naš namen dosežen.

Julij 2007:

Ministrstvo za kulturo je v zadnjih dveh letih za obnovo kapele prispevalo 50.367 €. Naša župnija pa je v tem času obnovila Langusovo podobo Marije Vnebovzete na oltarju pred Frančiškovo kapelo. V ta namen smo zbrali in že izplačali 17.038 €. Hvala vsem darovalcem, Restavratorskemu centru in Ministrstvu za kulturo. Jeseni bo - po pričakovanju - Ministrstvo za kulturo odobrilo nova sredstva. Župnija pa prevzema skrb za obnovo oltarne podobe svetega Frančiška Ksaverja, ki je zelo poškodovana. Z današnjim dnem (22. 7. 2007) torej v našem Frančiškovem skladu odpiramo račun za obnovo te podobe, ki je že v Restavratorskem centru in je v zelo slabem stanju.

Avgust 2007:

V Frančiškov sklad smo položili 700 € iz nedeljske nabirke ob prazniku svetega Jakoba, Ob koncu avgusta je bilo v skladu 970 €. Hvala vsem darovalcem.

September 2007:

Z Restavratorskim centrom smo podpisali pogodbo o obnovi oltarne slike svetega Frančiška Ksaverja.
Prijavili smo se tudi na razpis Ministrstva za kulturo, da bi si zagotovili sredstva za nadaljevanje obnove Fančiškove kapele v naslednjih dveh letih. Pogodba z Ministrstvom se namreč sklepa za največ dve leti. Prepričani smo v ugoden odgovor Ministrstva.

Oktober 2007:

Zahvaljujemo se novim darovalcem, ki so za obnovo Frančiškove oltarne slike prispevali 40, 80, 80 in 20 €. V Frančiškovem skladu je bilo dne 28. 10. 1610 €.

November 2007:

19. novembra smo plačali 4.235 € (prvi obrok) za obnovo oltarne pobode sv. Frančiška Ksaverja.

December 2007:

V mesecu decembru ste za obnovo slike darovali 100, 40, 50, 100, 50, 50 in 150 €. Skupaj se je v Frančiškovem skladu nabralo 2600 €. 14. decembra smo plačali drugi obrok za obnovo oltarne slike, znašal je 2923 €. Sklad je trenutno več kot prazen ...

Januar 2008:

8. januarja smo plačali tretji obrok za obnovo oltarne podobe sv. Frančiška. Obrok je znašal 2804 €. Dolžni smo še dobrih 7.000 €."

Februar 2008:

Zahvaljujemo se dobrotnikom, ki so v zadnjih tednih darovali v Frančiškov sklad 120, 86, 200, 150, 30, 130, 100, 50 in 100 €. Bog povrni! Doslej smo za obnovo Frančiškove oltarne slike zbrali 3.916 €, plačali pa v treh obrokih 9.962 €. Sredstva za obnovo bomo morali v celoti zbrati sami. Se priporočamo!
Po veliki noči bodo restavratorji obnovljeno sliko začasno postavili v cerkev (ker Frančiškovo kapelo še obnavljajo)."

Marec 2008:

Z Ministrstva za kulturo so sporočili, da bodo tudi letos zagotovili finančna sredstva za nadaljevanje obnove Frančiškove kapele.
Na cerkveni oglasni deski si lahko ogledate dve fotografiji zelo poškodovane Frančiškove slike; restavratorji imajo težko delo.
Zahvaljujemo se darovalcem, ki so v sklad prispevali 100 €, 150 € in 40 €. Ena od darovalk je zapisala: "Darujem 150 € za obnovo Frančiškove kapele, v zahvalo, da sem praznovala 85. rojstni dan." Bog vam poplačaj in vas blagoslavljaj!

Junij 2008:

Obnova oltarne podobe sv. Frančiška Ksaverja je končana! Iz Restavratorskega centra so jo v ponedeljek, 16. junija, pripeljali nazaj v cerkev. Dokler obnavljajo Frančiškovo kapelo, bo slika nameščena v prezbiteriju. Naj nas obnovljena slika razveseljuje in nas vzpodbuja k delu za božje kraljestvo.
V zadnjih treh mesecih ste za obnovo slike darovali 100, 150, 40, 100, 80, 100, 50, 50, 20, 110, 120, in 100 €. Od 20. avgusta 2007 do danes (15. junij 2008) smo zbrali 4936 €. Bog povrni!

Avgust 2008:

Po prekinitvi je Restavratorski center pred koncem avgusta spet začel z deli v Frančiškovi kapeli.

Oktober 2008:

10. oktobra je restavratorska dela v kapeli pregledala mednarodna komisija in bila zelo zadovoljna z dosedanjimi rezultati. Člani komisije so dejali, da je kapela v marsičem edinstvena za svoj čas, da ne le v Sloveniji ampak niti na Hrvaškem niti na Madžarskem ni najti tako dovršenih štukatur iz tistega obdobja (konec 17. stoletja). Upravičeno smo ponosni na bogastvo naše cerkve in na delo naših restavratorjev, ki so pod večkrat površno obnovljenimi detajli razkrili originalno umetnino.

December 2008:

Restavratorji so začeli z beljenjem zgornjega, že obnovljenega dela kapele.

Marec 2009:

Restavratorji so uspešno zaključili obnovo zgornjega dela kapele. Odre so že premaknili nadstropje niže.

September 2009:

Restavratorji so poleti prekinili delo v naši kapeli, ker so bili polno zaposleni z restavratorskimi deli v stavbi Opere. Verjetno bodo nadaljevali z deli v Frančiškovi kapeli šele oktobra, ob koncu študentskih počitnic.

Oktober 2009:

Z Misistrstva za kulturo so nam sporočili, da so uspeli zagotoviti dodatna sredstva za začetek obnove šestih velikih slik iz Frančiskove kapele, za katere trdijo, da so edinstveni primerki te vrste in da so v 'alarmantnem stanju'. Slike so že v Restavratorskem centru.


Večina fotografij: Dokumentacija Restavratorskega zavoda Slovenije

> Na vrh