Župnijska skupnost


SKUPNOST je prst,
okolje, v katerem lahko vsak član
raste človeško in duhovno.

Ljudi "nosi" in jih podpira v njihovi rasti
in v njihovih temeljnih odločitvah.

SKUPNOST je kraj ljubezni,
delitve in praznovanja,
kraj bolečine in rasti, kraj pripadnosti,
kraj, kjer postopoma odkrijemo,
da ni nevarno, če postanemo ranljivi,
in da lahko poderemo zaščitne ograje
okrog svojih src.

Kraj, kjer nenehno živimo
skrivnost smrti in vstajenja,
kjer smemo biti to, kar smo.

Jean Vanier