Spletniki


Naš naslov:

Joze.Kokalj@rkc.si
Tatjana.Hernaus@guest.arnes.si

Tatjana Hernaus, prof. matematike, je pripravila ogrodje za župnijske spletne strani in jih ureja. Ona je dgovorna za napake (in bo zelo vesela, če jo boste opozorili nanje).

Damjana Pintarič, profesorica slovenščine in španščine, je zlektorirala nekatere prispevke.

Gospa Iva Curk, dr. ahrheologije, je opisala zgodovino župnije in cerkve, Nataša Polajnar Frelih, mag. umetnostne zgodovine, pa je napisala Sprehod po cerkvi.

Vida Hernaus je pomagala pri grafičnem oblikovanju in zamudnem vnašanju podatkov, Bernardka Tekavčič je prav tako pridno tipkala.

S. Aleši Stritar se zahvaljujemo za strokovno pomoč. Brez prof. Matjaža Zaveršnika pa teh strani sploh ne bi bilo. Hvala!

S svojimi prispevki so doslej sodelovali še katehistinja s. Anica Sabljak z veroučenci prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in sedmega razreda, s. Božidara Goličnik (Marijine sestre), glasbenik Darko Gorenc (mladinski orkester in molitev za Ljubljano), s. Mateja Tomšič (sestre salezijanke - Hčere Marije Pomočnice), Nuša Grasselli (molitvena skupina), Vesna Jakoš (liturgični bralci), Petra Gorenc s člani mladinske skupine, g. Anton Lopatič je prispeval video posnetek procesije s cvetne nedelje 1993, Alojzija Primožič pa različne fotografije, med drugim slike pisanic in jaslic v grajski kapeli (božič 2005).

Zelo bomo veseli vaših prispevkov na kakršnokoli temo - za vse se bo našel prostor. Pišite nam na spletni naslov, lahko pa sporočilo pustite pri p. Kokalju ali pri knjižnem pultu v cerkvi. Najraje imamo diskete ali zgoščenke, če pa boste pisali na roko, tudi prav.
Posebej se priporočamo za fotografije in risbe (slike) naših cerkva ter za odmeve na aktualne dogodke v župniji.
Zraven napišite, ali dovolite kopiranje.

Hvala za vse vaše dosedanje in prihodnje prispevke - le z njimi bodo te strani odražale vzdušje naše šentjakobske župnije.

V marcu, A. D. 2006
vaši spletniki