Vodnjak pri cerkvi Sv. Florijana


Pod zvonikom cerkve Sv. Florijana stoji v steno vzidan baročni vodnjak. Vodnjak je iz leta 1780 in je bil najprej prizidan k zahodni steni redute na Gornjem trgu, kjer je sedaj Zavod za usposabljanje Janeza Levca. V vodnjak, ki je takrat stal ob zahodni steni redute, so speljali vodo iz dveh vodnjakov razpuščenega jezuitskega samostana, ki jo je polnila voda iz grajskega griča. Leta 1862 so kamniti del vodnjaka preselili k cerkvi sv. Florijana, kjer stoji še danes.

K vodnjaku s treh strani vodijo stopnice. Na četrti stopnici, ki služi kot nekakšen podstavek, stoji čašasta skodela. Vanjo se steka voda iz ust moške glave, pritrjene pod školjčno lupino, ki je oblikovana po steni polkrožnega zaključka niše. Na vsaki strani niše sta ob steno prislonjena polstebra s kvadratnima nastavkoma, na katerih sloni trikotno čelo. Med stebroma je v višini njunih preprostih kapitelov izklesan napis: ECCE AQUA BIBENDAM CONSVL PROPINAT (prevod napisa »Glejte, voda! Za pitje jo župan ponuja.«)

Vodnjak je obdelan z reliefnimi pasovi rustike, kar je značilno za pozni barok – podobne lahko vidimo na portalih meščanskih hiš v Ljubljani s konca 18. stoletja.

Vodnjak je bil zaradi dotrajane instalacije več let v okvari in je tako predstavljal zgolj »presahel« spomenik na fasadi cerkve. Kljub njegovi visoki vrednosti in statusu kulturnega spomenika so ga dolga leta obiskovalci lahko le opazovali. V letošnjem letu je bila na podlagi pobude stanovalca Gornjega trga in sodelovanja g. župnika Jožeta Kokalja instalacija popravljena in iz presahlih ust je ponovno pritekla voda.

Na praznik malega šmarna 8. septembra 2011 smo se po sveti maši zbrali pred vodnjakom in proslavili njegovo ponovno oživitev. Po kratki predstavitvi zgodovine Gornjega trga, cerkve sv. Florijana in vodnjaka smo s kozarci sveže vode nazdravili njegovi srečni prihodnosti, v upanju, da bo še dolgo nudil hladno osvežitev obiskovalcem Gornjega trga.

Zapisal: Mitja Predovnik, Gornji trg 17, Ljubljana

Vir: Sto vodnjakov na slovenskem, Franci Horvat, Prešernova družba, 2005

Ljubljana, 20. september 2011