Skupina mladih zakoncev


Od vseh časov so vodili vzgledi

Temeljna celica družbe je družina in če se opira na vzgled Svete družine, govorimo o krščanski družini, ki je gonilna sila napredka zahodnega sveta. Izzivi sodobnega sveta niso več v smeri zagotavljanja osnovnih življenjskih dobrin, temveč ponovno najti temelj. Temelj so nam dali starši in potrebno ga je utrditi in v skupnosti graditi. To je namen župnijskih zakonskih skupin, utrjevati temelj v krščanstvu za življenje v dvoje in biti pravi vzgled našim otrokom, naslednjim rodovom.

Problemi so zato, da jih rešujemo

In veliko lažje je, če jih spoznamo, se jih zavedamo. Izmenjujemo izkušnje in z veseljem poslušamo spoznanja našega duhovnega voditelja, župnika Kokalja. Obzorje nam občasno dopolnijo tudi gostje. V letu 2004 nas je povezoval pater Pucelj s temami iz programa družinskega centra Betanija.

Knjiga vseh knjig

Je neusahljivi vir napotkov, ki jih moramo le prepoznati in umestiti v prostor in čas. Na letošnjih srečanjih razmišljajmo o vsebini pisem apostola Pavla. Vedno znova ugotavljamo moč božje besede, ki govori skozi napisane besede.

Združenje z Jezusom pri mizi druži tudi nas

Ko nam ponuja svoje prijateljstvo, pričakuje, da tudi mi postanemo prijatelji med seboj. Naša srečanja so zvečer enkrat na mesec, običajno v župnišču, včasih tudi na katerem od naših domov. Kot mladi zakonci, družine se še nismo ustalili zato se naša sestava občasno spreminja. Naj bo zadnje vzpodbuda vsem, ki oklevajo in čakajo na naslednje leto – pridi zadnjo sredo v mesecu ob 20. uri na župnijsko dvorišče.