Notranjost

Sv Jakob od znotraj v velikonočnem covid-19 času.