Avtor: urednik Objavljeno: 5. 06. 2020

Vrtnice

Mesec junij je mesec Jezusovega Srca. Letošnje vrtnice nam predstavijo sveto Evharistijo, ki ponavzočuje Kalvarijo z Jezusom na križu in z njegovim prebodenim Srcem. Ljubezen, ki je pripravljena iti na križ, je najbolj odrešilna in pričevalna. Takšna je ljubezen Jezusovega Srca.

Svetniki in sveto živeči kristjani, s katerimi se bomo srečali v letošnjih vrtnicah, nam bodo pomagali, da bo sveta Evharistija za nas postala »luč in moč« za naše vsakdanje življenje. Hkrati bomo spoznali tudi nujnost in veličino duhovniške službe, brez katere ni nobene mašne daritve.

Za vse nas velja papežev poziv: »Vi, dragi verniki, vnovič odkrijte dar Evharistije kot luč in moč za vaše vsakdanje življenje v svetu, pri nalogah vašega poklica in v najbolj raznolikih okoliščinah.«

Knjižico, ki jo v juniju prebiramo pri večernih svetih mašah je napisal p. anton Nadrah, naslov pa je: Evharistija v šoli svetnikov