Redovnice


V župniji svetega Jakoba v Ljubljani poleg patrov jezuitov delujeta tudi dve družini redovnic.
Sestre Hčere Marije Pomočnice Salezijanke ( Hčere Marije Pomočnice) poučujejo verouk, oblikujejo bogoslužje, predvsem nedeljske družinske svete maše ter vodijo različne dejavnosti za otroke in mlade.

Marijine sestre čedodelne svetinje Marijine sestre čudodelne svetinje skrbijo za bolnike in za ostarele ter druge uboge med nami.