Podružnična kapela svetega Jurija
na Ljubljanskem GraduSvete maše

Prireditve

Zgodovina

Grbovno okrasje

Grbovno okrasje v grajski kapeli


Vir: Darinka Kladnik, Ljubljanski grad, Ljubljana, Zavod za intelektualno produkcijo 2002;

Grajska kapela svetega Jurija je edini arhitekturni spomenik v Sloveniji, ki je okrašen z grbovnim okrasjem. Grbi kranjskih deželnih glavarjev z bogatimi heraldičnimi oblikami in barvami zanimivo razgibajo sakralni prostor, hkrati pa je to edini spomenik, ki spominja na našo nekdanjo stanovsko oblast.

Grbe je naslikal bakrorezec, risar in inženirski poročnik Abraham Kaltschmied, leta 1742 ali 1747. Pri slikanju grbov se je naslanjal na Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske, vendar je nekaj imen izpuščenih, pa tudi vrstni red ni povsod točen.

Grbe lahko razdelimo v tri skupine:

 • Na severni, zahodni in južni steni so grbi šestdesetih kranjskih deželnih glavarjev.
 • Na svodu prezbiterija jim sledijo grbi petih avstrijskih vladarjev:
  nadvojvode Karla (napačen datum smrti: 1. julij 1590, pravilno: 10. julij 1590)
  njegove žene bavarske vojvodinje Marije (spet napaka: je hči bavarskega in ne češkega vojvoda Alberta V.)
  avstrijske nadvojvodinje ter češke in madžarske kraljice Marije Terezije
  alzaškega deželnega grofa, habsburškega grofa in rimskega cesarja Jožefa II.
  avstrisjkega nadvojvode in rimskega cesarja karla VI.
 • Na stropu so grbi vojvodine Kranjske, mejne grofije Istre ter gospostva Slovenske marke.

Deloma so poslikave uničili že ob prezidavah, deloma pa jih je uničil potres leta 1895. Ob obnovi leta 1915 je slikar Matej Sternen dodal še mestni grb in napisa ob njem, zadnjič pa jih je obnovila restavratorka Lidija Avbelj ob koncu minulega stoletja.