Župnijski pastoralni svet


Člani župnijskega pastoralnega sveta, izvoljenega 2010: