• mag. um. zgod. Nataša Polajnar Frelih Glavni oltar Cerkev sv. Jakoba je po številu in kvaliteti kamnitih baročnih oltarjev in kipov nedvomno najrazkošnejša cerkev v Lju...

     
  • Levstikov in Gornji trg, mostovi na Ljubljanici ter zvonik cerkve svetega Jakoba v Stari Ljubljani nad njimi V vsaki skupini ljudi, ki jih povezujejo določena nagnjenja, nanese beseda prej ali slej...

     
  • Korenine

    Objavljeno: 26. 02. 2017

    dr. Iva Mikl Curk Okolje, ki v njem živi farno občestvo sv. Jakoba v Ljubljani, obsega tudi zelo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, saj hrani mnogo materialnih dokumentov pretekleg...