• Glavni oltar (1.) je tabernakeljskega tipa z dvema čudovitima angeloma adorantoma. Med leti 1728 in 1732 ga je napravil beneški kipar Francesco Robba, ki predstavlja vrh našega baročne...

   
 • mag. um. zgod. Nataša Polajnar Frelih Glavni oltar Cerkev sv. Jakoba je po številu in kvaliteti kamnitih baročnih oltarjev in kipov nedvomno najrazkošnejša cerkev v Lju...

   
 • Levstikov in Gornji trg, mostovi na Ljubljanici ter zvonik cerkve svetega Jakoba v Stari Ljubljani nad njimi V vsaki skupini ljudi, ki jih povezujejo določena nagnjenja, nanese beseda prej ali slej...

   
 • Korenine

  Objavljeno: 26. 02. 2017

  dr. Iva Mikl Curk Okolje, ki v njem živi farno občestvo sv. Jakoba v Ljubljani, obsega tudi zelo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, saj hrani mnogo materialnih dokumentov pretekleg...